Emisije

ETNO MINUTE

16.30 ETNO MINUTE

Tematska emisija u kojoj  obradjujemo tradiciju, kulturu, običaje narodna sa ovog područja, o ovim temama govoriće predstavnici KUD-ova, udruženja i organizacija koje se bave ovom tematikom, emisija je otvorenog tipa, a slušaoci mogu dati sugestije, primjedbe, kritike i savjete pozivom na naše kontakt telefone.

Emisije koje su do sada emitovane